Berglopen

Berglopen

Al eeuwen oefent de berg een bepaalde aantrekkingskracht uit op allerhande soorten bezoekers. Zowel omwonenden, religieuzen, intellectuelen als adellijken waren ervoor gekend  veelvuldig in de berg te vertoeven. Vaak hadden ze verschillende motivaties om ondergronds te gaan, maar allen deelden ze dezelfde ontdekkingsdrang en waardering voor het ondergrondse landschap. Deze 2 zaken zijn dan ook de basis van hetgeen we tegenwoordig “berglopen” noemen.

Berglopen is het Nederlandse woord voor het bezoeken van ondergrondse groeves. De naam voor deze hobby vind zijn oorsprong op de Sint-Pietersberg. Het woord is afgeleid van het Duitse woord voor mijnbouw “Bergwerk”.  Een groeve wordt een “berg” genoemd en de bezoekers ervan zijn dus Berglopers.

Recreatief Berglopen

Per definitie kunnen we berglopen beschrijven als een recreatieve activiteit / hobby. Er zijn vele raakpunten met speleologie qua ontdekkingsdrang en passie voor het ondergrondse. Door het verschil qua terrein ligt de interesse bij het berglopen vooral op het cultuurhistorische aspect terwijl bij speleologie alles draait om geologie. Omwille van de moeilijkere toegankelijksgraad wordt speleologie aanzien als een sport, terwijl berglopen meer een hobby is.

Dankzij de Stichting Recreatief Berglopen kan het Zonneberg gangenstelsel op vrijdagavond bezocht worden door ‘erkende berglopers’. Voor meer informatie zie www.stichtingrrb.nl

Onderzoek

De gezonde ontdekkingsdrang en nieuwsgierigheid die de meeste berglopers naar de groeves doet weerkeren geeft vaak de aanleiding naar verdere verdere onderzoeken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Karteren van een groeve
  • Ontginningsrichtingen en ontginningsmethodes documenteren
  • Inventariseren van oude opschriften en inkrassingen
  • Opzoekwerken in diverse archieven
  • Het (fotografisch) documenteren van het huidige landschap als naslagwerk.

Illegaal berglopen

Strengere regels en wetten zorgen ervoor dat het steeds moeilijker wordt om te kunnen genieten van het ondergrondse, waardoor vele Berglopers de illegaliteit in worden gedwongen om hun hobby uit te oefenen, omdat er vaak geen legaal alternatief bestaat.

Het bezoeken van een mergelgroeve zonder toestemming van de eigenaar of beheerder is illegaal en kan je een boete opleveren van minstens 104€ in Nederland en minstens 300€ in Wallonië.

Bergslopers

Jammer genoeg heeft niet iedereen zoveel respect voor het ondergrondse cultuurhistorische erfgoed en vaak brengen mensen uit onwetendheid onherstelbare schade toe aan de groeves. Dit soort mensen worden bergslopers genoemd. Het gaat dan meestal om mensen die oude opschriften en tekeningen vernielen, vuur maken, graffiti aanbrengen, route markeringen aanbrengen of rotzooi achterlaten.

Opruimacties

Het komt vaker voor dat berglopers zich zo hard storen aan de rotzooi en graffiti die achtergelaten wordt door bergslopers, dat ze zelf de graffiti weer gaan verwijderen met staalborstels, of al het afval gaan verzamelen en naar buiten brengen. Op sommige plaatsen zijn er meermaals grootschalige opruim acties georganiseerd door “illegale” berglopers waarbij er telkens tientallen vuilniszakken afval naar buiten gebracht werden, met een record van meer dan 90 vuilniszakken.


Spring naar toolbar